• Afspraak maken of wijzigen? Wij zijn bereikbaar van ma t/m vrij:
  • 023 - 549 05 35
  • info@fysiosantpoort.nl

Algemene voorwaarden

  • Home
  • Algemene voorwaarden

Fysiotherapie is de laatste jaren sterk in beweging. De veranderingen in de verzekeringsvoorwaarden voor het recht op fysiotherapeutische behandeling geven onzekerheid voor patiënten en kunnen de relatie fysiotherapeut – patiënt beïnvloeden. Het wederzijds vertrouwen, dat de basis moet zijn voor een behandelrelatie kan onder druk komen te staan. Mede hieruit kunnen problemen ontstaan in de relatie fysiotherapeut-patiënt. Daarom is duidelijkheid over wederzijdse rechten en plichten van groot belang. De vastlegging hiervan in regels kan voor fysiotherapeut en patiënt een steun in de rug zijn bij het bevorderen van een goede relatie.