• Afspraak maken of wijzigen? Wij zijn bereikbaar van ma t/m vrij:
  • 023 - 549 05 35
  • info@fysiosantpoort.nl

Klachtenregeling

  • Home
  • Klachtenregeling

Fysiotherapeutisch Centrum Santpoort is lid van de klachtenregeling Fysiotherapie, waarbij er een wettelijk goedgekeurde klachtenprocedure wordt geboden met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hiermee voldoen wij aan de verplichting zoals vastgelegd in de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

 

Heeft u een klacht over de behandeling bij uw fysiotherapeut of bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut met u is omgegaan? Dan is het goed dit kenbaar te maken.

 

Allereerst betreuren wij dit natuurlijk ten zeerste. Om uw klacht te onder de aandacht te brengen is het altijd goed eerst met de betreffende fysiotherapeut in gesprek te gaan. Leidt dit niet tot voldoende resultaat of wilt u dit liever niet, dan vragen wij u zich te melden bij Nellyanne Rijneveld of Bob van Walsum vertrouwenspersonen van Fysiotherapeutisch Centrum Santpoort. Zij gaan graag met u in gesprek om tot een oplossing te komen.

 

Levert dit dan nog niet het gewenste resultaat dan staat het u vrij een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Fysiotherapie.

 

Op www.defysiotherapeut.com vindt u een formulier om een klacht in te dienen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het verzoek om ondersteuning van een klachtenfunctionaris te krijgen bij het indienen van een klacht.